ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY WEBINAR

JAK ZOSTAĆ PSZCZELARZEM KROK PO KROKU?

W ramach projektu 'Promocja Wspólnej Polityki Rolnej EU poprzez cykl audycji, artykułów prasowych oraz webinarów'

DATA: 15.12.2022

GODZINA: 18:00

WEBINAR STARTUJE ZA:

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Icon

Zapisz się i pobierz darmowego ebooka!

IconIcon

O CZYM BĘDZIE WEBINAR?

#1

Pszczelarz to człowiek odważny i uważny.

Pszczelarz rozumie pszczoły i zagadnienia z nimi związane.

#2

Oddziaływanie bliskiego kontaktu z przyrodą na człowieka.

#3

#4

Jaką edukacje podjąć by zostać pszczelarzem.

Pszczelarstwo jako część rolnictwa.

#5

Pszczelarz i jego pracownia.

#6

#7

Ile wart jest pierwszy miód z własnej pasieki?

Sesja pytań i odpowiedzi.

#8

Bzz bzz bzzz...

#9

WEBINAR POPROWADZI

mgr inż. arch. kraj. Rafał Szela

Pszczelarz z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Szkółkarz, producent roślin ozdobnych i miododajnych. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Akademii Rolniczej w Krakowie. Współautor programu edukacyjno-pomocowego #TAKdlaPszczół. Opiekun rodzin pszczelich znajdujących się w pasiekach #BankPszczeli na terenie Podkarpacia.


Wszystko czym w życiu się zajmuję wynika z dziecięcej ciekawości świata oraz nieograniczonej chęci poznania otaczającej nas przyrody wraz z wszelkimi zależnościami i wzajemnymi oddziaływaniami.


Rzeczoznawca w zakresie projektowania, budowy i konserwacji terenów zieleni. Inspektor Nadzoru Prac w Terenach Zieleni. Autor ekspertyz dendrologicznych, analiz przyrodniczych oraz inwentaryzacji terenów zieleni na potrzeby prowadzenia znaczących inwestycji budowlanych.


Ekspert ds. Ochrony Środowiska przy realizacji drogowych zadań inwestycyjnych. Koordynator nadzoru przyrodniczego przy realizacji inwestycji. Autor koncepcji projektowych dla klientów indywidualnych i podmiotów publicznych. Od 2003 roku wykładowca Naczelnej Organizacji Technicznej / Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. oraz Członek Zarządu SITO/NOT w Rzeszowie.

ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR
WATCH PREVIOUS WEBINAR
Rafał Szela

Few sentences about your product. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Your Customer Name

Your Customer Name

Few sentences about your product. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Few sentences about your product. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Your Customer Name

Your Customer Name

Few sentences about your product. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

WATCH MY PREVIOUS WEBINAR

SAVE YOUR SPOT NOW

UDOSTĘPNIJ

Projekt realizowany
w ramach programu
IMCAP Unii Europejskiej

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości znaczenia Wspólnej Polityki Rolnej wśród mieszkańców Polski, w szczególności wśród młodych ludzi z obszarów miejskich, rolników i innych osób zainteresowanych zdrowiem, ekologią i lokalnymi produktami rolnymi lub takich, którzy szukają możliwości wsparcia swoich projektów związanych z WPR.


W okresie od września 2022 r. do czerwca 2023 r. odbędzie się emisja 20 audycji, ukaże się też 20 artykułów oraz zorganizowanych zostanie 10 webinarów.


Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

A supporting statement for your Value Proposition to encourage customers to complete your CTA

START 16:00

JOIN ME ON THE 21.12.2017

YOUR WEBINAR TITLE GOES HERE

Eva Gomez Webinar:

REGISTRATION ENDS IN:

days
hours
minutes
seconds